VEE logo VTE - VEE Test Executive

VTE (VEE Test Executive) är ett öppet testskal (test executive) skrivet i Keysight Technologies grafiska prorammeringsspråk VEE (Visual Engineering Environment). VTE är lämpligt för små och medelstora funktionstestsystem och liknande tillämpningar.

VTE hanterar gemensamma uppgifter som behövs i alla testplaner (testprogram) såsom användaridentifiering med flera behörighetsnivåer och roller, grafiskt användargränssnitt, global felhantering, hantering av testresultat, testrapporter etc. Strukturen i VTE ger stora möjligheter till kundspecifik anpassning och flexibilitet.

VTE 9.3

VTE nyttjar en Microsoft SQL Server 2016 databas (t.ex. gratisversionen SQL Server Express 2016) för lagring av testresult, konfigurationsintällningar m.m.

Testplanerna för de produkter som ska testas skapas som VEE program, ofta med VEE’s kraftfulla Sequencer objekt. Testprocedurerna som används i testplanen skapas som VEE UserFunctions. Därmed har man tillgång till all funktionalitet som ingår i VEE-språket såsom instrumentstyrning, .NET ramverket m.m.

Av resultat från databasen kan VTE skapa statistik inkl. testresultatfördelning (histogram) för enskilda tester och felutfall (sk. Paretocharts). VTE Test statistics

VTE kan hantera felaktiga enheter och därmed användas vid felsökning/reparation. Test och felhistorik för den felaktiga enheten presenteras för felsökaren och kundspecifika felkoder och åtgärder kan matas in.

Felsökare kan även få upp förslag på lämplig åtgärd beroende på felutfall. Denna kunskap skapar VTE automatiskt baserat på åtgärder (t.ex komponentbyte) som gör att en enhet blir godkänd.

VTE kan kundanpassas på flera olika sätt utan att behöva modifiera VTEs källkod. Exempel på anpassning kan vara användargränssnitt och testrapporter.

VTE baseras på VEE Pro rev. 9.3 eller högre.

VTE levereras som en konsultprodukt inklusive öppen källkod, användardokumentation, kundspecifika anpassningar och igångkörning/driftsättning. Den kundanpassade versionen av VTE kan användas och distribrueras licensfritt inom företaget.

Tag kontakt med GJC för en demonstration och genomgång hur VTE kan fungera i er testmiljö.