Konsulttjänster

GJC Test & Software levererar konsulttjänster inom programutveckling och testautomation för alla typer av test- och mättillämpningar. Specialiserad på Keysight VEE och Microsoft programvaror.

GJC Test & Software kan...

 • Hjälpa till att automatisera och utveckla test- och mätsystem
 • Självständigt driva och utveckla ett uppdrag eller ingå i ett projektteam

GJC Test & Software har...

 • Lång erfarenhet från testautomation, mätsystem och programutveckling inom många olika områden
 • Kunskaper om och erfarenhet från de flesta typer av mätinstrument

Uppdrag

GJC levererar konsultuppdrag till svensk och nordisk teknik- och elektronikindustri.

Uppdragens längd varierar från några dagar till ett antal veckor, ofta fördelade över en längre tidsperiod, och kan bestå av att t.ex.

 • Hjälpa till med lösningar till och implementering av test- och mjukvarusystem
 • Ingå som en resurs i ett internt projekt
 • Självständigt driva och implementera ett uppdrag eller delprojekt
 • Finnas 'till hands' under en kortare eller längre tidsperiod
 • Bidra med kunskapsöverföring
 • Ge råd och förslag
 • Leverera utbildning

Applikationer

GJC Test & Software har kunskaper och erfarenhet från många skilda test- och mättillämpningar och levererar uppdrag inom områden såsom

 • Funktionstest
 • Testautomation
 • Mätdatainsamling
 • Testutveckling
 • Testoptimering och diagnostik
 • Programutveckling
 • Testskal för funktionstest inom tillverkning, prototyptestning och verifiering
 • Instrumentkommunikation och instrumentdrivrutiner
 • Databasintegrering
 • MS Officeintegrering

Kompetens

GJC Test & Software har kunskap, erfarenhet och kompetens inom...

applikationsområden som t.ex. produkter och teknologier som t.ex.
 • Testutveckling
 • Programutveckling
 • Testskal för funktionstest och verifiering
 • Testautomation
 • Testoptimering och diagnostik
 • Mätdatainsamling
 • Databasintegrering
 • Instrumentkommunikation

 

 • Keysight VEE
 • I/O Libraries Suite
 • Command Expert
 • BenchVue
 • HP/HT BASIC

 

 • Visual Studio
 • Visual BASIC
 • Visual C/C++
 • .NET
 • ADO
 • COM/ActiveX
 • Office automation
 • SQL Server