VEE logo VEE i framtiden

Vad händer med VEE?

Keysight har under ett par år haft ett projekt för att ta fram en ny moderniserad version av VEE ('VEE X'). Detta projekt är nu nerlagt.

Under hösten 2018 kom VEE 9.33 som är en anpassning för Windows 10 plus en del bugfixar. VEE 9.33 blir därmed den sista versionen av VEE.

Planer fanns att göra VEE tillgänglig som Open source men även det är skrinlagt.

Vad göra med befintliga VEE program och system?

Nuvarande VEE 9.32/9.33 fungerar utmärkt på Windows 10 och det är ingen brådska att gå vidare och t.ex börja skriva om befintliga program.

GJC rekommenderar att för större nyutvecklingsprojekt använda Microsoft Visual Studio och något av dess programspråk t.ex. C# eller Visual Basic. Visual Studio har utvecklats väldigt de senaste åren och det finns både gratis och kommersiella versioner.

GJC kan hjälpa till med rådgivning, programkonvertering och utveckling. Programkonvertering kan vara 'ren' omskrivning av VEE-program till Visual Studio men även till ett 'hybridsystem' dvs kombination av Visual Studio och VEE kod.

Vad händer med VTE testskalet?

GJC planerar att utveckla en .NET baserad version av VTE, VTE.NET, med liknande funktionalitet och uppbyggnad som dagens VTE. Där kommer man att förutom att använda tester skrivna i Visual Studio även kunna anropa tester skrivna i VEE och därmed återanvända befintlig kod (testplaner).

Mer information?

Denna sida kommer att uppdateras allt eftersom ny information blir tillgänglig. Ta gärna kontakt med GJC för ytterligare information eller frågor.