VEE 20 år

VEE Historia

Keysight VEE (fd Agilent VEE) kom ut i sin första version 9 maj 1991 (då HP VEE).

Ett antal tekniska artiklar från HP Journal oktober 1992 beskriver hur VEE togs fram och även hur VEE såg ut i sina tidiga dagar. Artiklarna finns som en PDF-fil här.

En annan HP Journal artikel från maj 1998 beskriver kompilatorn som kom i VEE 4.0. PDF-fil finns här.

Nedan följer en förteckning över de stora milstoplarna och nyheterna i de olika versionan som har funnits.

Mindre uppdateringar och patchar är inte listade.

Version Datum Stora nyheter och förändringar
A.00.00 Maj 1991 HP-UX Serie 300 7.x/8.x
A.00.01 Oktober 1991 HP-UX Serie 700
2.0/B.00.00 December 1992 HP-UX Serie 300/700 8.x/9.x
2.1/B.01.00 Mars 1993 Ported to SunOS 4.1.2/4.1.3
2.2/B.02.00 November 1993 Ported to Windows 3.0
2.3/B.03.00 Juni 1994 Windows 3.1
3.0 Februari 1995 Colors, fonts, hotkeys, panels, bitmaps, dialogs, resize objects
3.1 April 1995 VXI support
3.2 Februari 1996 Windows 95 and NT, performance, colors, toolbar, workspace panning
4.0 Mars 1997 Completely rewritten, compiler, MDI, program explorer, debugging
5.0 Maj 1998 Windows 98, ActiveX, multiline Formula, instrument manager, graph and indicator enhancements, web server, savePanelImage, binary vxe-files
6.0 Mars 2000 Windows 2000, VEE Pro and VEE OneLab, MATLAB, new data types, programmable instrument properties, ActiveX Automation server, transition from HP to Agilent
6.1 Maj 2002 Windows XP, HP-UX support removed, node locked licensing
6.2 Juli 2003 Switched back to product key licensing
7.0 Mars 2004 Undo/redo, property editor, LAN and USB support, IVI-COM drivers, .NET assemblies,  RTF descriptions, panel editing
7.5 Maj 2005 Excel menu , NI DAQ, .NET controls, .NET Operation Builder, For Each, description indicator, IVI-COM improvements,
8.0 Januari 2007  New VEE logo, watch windows, Code completion and Code insight, programmable properties, new data types, minimap, VISA replacing SICL, transaction editing 
8.5 Oktober 2007 Windows Vista, new modern development environment with many new features, MATLAB R2007a, IO Monitor, color coding
9.0 September 2008 Multithread and multicore, SCPI completion, private UserFunctions, database menu, conditional breakpoints, error call stack
9.2 April 2010 Windows 7 (32- och 64-bit)
9.3 November 2011 Command Expert, vTools, Expandable VEE Objects (EVO)
9.31 Juli 2012 Utökad Excel-meny: Excel 2007/2010 support, .xslx-filformat, bättre grafer. MATLAB: version R2011a, fler datatyper supportas
9.32 December 2013 Windows 8 support (32- och 64-bit), Excel/Office 2013 support, bug-fixar
9.33 Augusti 2018 Officiell support för Windows 10 och Excel/Office 2016/365, bug-fixar. 'Re-branded' till 'Keysight VEE' och ny logo