VEE 9.32 nyheter

 VEE 9.32 är en uppdatering för VEE 9.3. Trots att det är en uppdatering är 9.32 en komplett installation dvs 9.3 behöver ej finnas installerad. Produktnycklar/licenser för 9.0, 9.2 och 9.3 gäller även för 9.32. 9.32 är alltså en gratis uppdatering för alla VEE 9.X licenser. Nytt i 9.32 är:

  • Support för Windows 8 Professional och Enterprise
    • 32- och 64-bit versioner stöds (i 64-bitars Windows 7 och 8 är VEE en 32-bits applikation som körs i WOW64 mode (Windows-On-Windows 64-bit))
  • Support för Office 2013
    • Excel-menyns objekt som nu stöder nu Excel 2013
    • Databas-menyns objekt stöder nu Access 2013
  • Dessutom flera bugfixar

Ladda ner VEE 9.32 från: http://www.keysight.com/find/vee_download