VEE 9.31 nyheter

 VEE 9.31 är en uppdatering för VEE 9.3. Trots att det är en uppdatering är 9.31 en komplett installation dvs 9.3 behöver ej finnas installerad. Produktnycklar/licenser för 9.0, 9.2 och 9.3 gäller även för 9.31. 9.31 är alltså en gratis uppdatering för alla VEE 9.X licenser. Nytt i 9.31 är:

 • Ny MATLAB motor, version R2011a, ingår
  • Fler datatyper kan delas mellan VEE/MATLAB (dvs bättre integrering) som tex Boolean (logical i MATLAB) och Record (struct i MATLAB)
  • Globala MATLAB variabler kan nu delas mellan MATLAB Script objekt
 • Excel-menyns objekt stöder nu Excel 2007 och 2010 inkl. .xlsx filformat
  • Begränsningen till 65536 rader och 256 kolumner finns därmed inte kvar
  • Excels grafer kan nu använda två Y-axlar
 • Dessutom bugfixar

Ladda ner VEE 9.31 från: http://www.keysight.com/find/vee_download