VEE 9.0 nyheter

 

VEE 9.0 är en ny stor release som ger bättre prestanda, är enklare att använda och nyttjar ytterligare standards.

 • Utnyttja multithreading enkelt med ett nytt ThreadObject. Detta kan ge kortare svarstider, öka 'throughput', ge bättre parallell exekvering och gör det möjligt att undvika flaskhalsar vid instrument kommunikation. 
 • Använd kraften hos multicore processorer. VEE kan nu, genom det nya ThreadObject, nyttja flerkärniga processorer vilket ytterligare kan öka prestandan och ge nya möjligheter.
 • SCPI Completion ger 'intellisense' funktionalitet i DirectIO objekt för uppbyggnaden av SCPI-kommandona som ska skickas till instrumenten. SCPI Completion använder en XML-fil som innehåller SCPI-kommandostrukturern för instrumentet. Reducerar skrivfel, behovet av instrumentmanual och gör det enklare att använda DirectIO kommunikation.
 • Privata UserFunctions gör det möjligt att använda UserFunctions i ett bibliotek men som inte exponeras utanför biblioteket. Ger bättre möjligheter till modulär programuppbyggnad.
 • Breakpoints med villkor. Det är nu möjligt att lägga in villkor på flera olika sätt för att bestämma om/när en breakpoint ska 'triggas'. Det är nu också enklare att använda breakpoints i importerade UserFunctions.
  • Ett nytt Breakpoints tool window för att hantera alla breakpoints och dess villkor.
  • När en breakpoint nås kan nu ett anpassat meddelande skickas till Output tool window. Man kan förstås välja om programmet även ska stoppa vid breakpointen.
 • Error Call Stack. Man kan nu få upp Call Stack informationen även om man fångar upp fel mha error-pinnar. CallStack informationen ingår nu också som ett fält i informationen från errorInfo() funktionen.
 • Skapa egna menyer enkelt. Den nya Tools menyn innehåller verktyg för att enkelt skapa och modifiera egna menyer i VEEs utvecklingsmiljö. Ett annat verktyg kan användas för att konvertera gamla menyfiler till det nya XML-formatet.
 • Moderniserade och förbättrade menyer för Default Preferences, ActiveX och .NET referenser.
 • Ny VEE9 execution mode.
 • Uppdaterade och mer konsekventa ikoner i alla tool windows.
 • Flera nya tool-bars och många VEE objekt har nu ikon symboler.
 • Det är nu möjligt att använda drag-and-drop för att öppna ett VEE program.
 • Program Explorer visar hela tiden vilken UserFunction eller UserObject man f.n. arbetar med. Man kan även använda drag-and-drop från Program Explorer.
 • Support för NaN (Not a number) och +/-Infinity inkl. nya inbyggda funktioner. Gör det bl.a enklare att kommunicera med MATLAB-kod.
 • Inbyggt Web interface tool window för LXI instrument (med flera tabbar). Även åtkomlig via Instrument Manager. Fungerar även som vanlig web-läsare förstås.
 • Meny med högnivåobjekt för databas kommunikation som t.ex. SQL Server, MySQL, Access och andra databaser som supportas av ADO.NET.
 • Flera nya programexempel.
 • Buggfixar och diverse andra nyheter.