VEE logo VEE utbildning

GJC Test&Software erbjuder lärarledd VEE utbildning. Kurserna är moduluppbyggda och kan därmed anpassas efter behov och önskemål.

Kurserna hålls företagsspecifikt. Lokal, PC datorer med VEE och mätinstrument tillhandahålls av er. Vid behov kan utbildningen hållas i Keysights lokaler i Ärvinge (Kista). Vid behov kan GJC Test & Software tillhandahålla extra GPIB interface, temporära VEE licenser och instrument.

Modulen Fundamentals är en grundmodul och den (eller motsvarande kunskaper) samt praktisk erfarenhet av VEE programmering är grundkrav för övriga moduler.

Alla moduler innehåller övningar med lösningar. Allt kursmaterial är på engelska för VEE 9.0/9.2/9.32/9.33.

För offert, frågor eller speciella önskemål, kontakta gärna GJC Test & Software eller ring 070-325 2089.

Modul  Tid (dagar) Innehåll 
Fundamentals 2

Grunderna i VEE
- Analysera, presentera och lagra data
- Skapa moduler
- Styra instrument
- Datafiler
- Använda Excel
- Skapa användargränssnitt

Advanced I/O 1/2

Fördjupning inom instrumentstyrning
- Programmerbara egenskaper
- Direct I/O tekniker
- Advanced I/O objekt

Advanced GUI 1/2 Fördjupning inom användargränssnitt
- Panels, olika tekniker
- Programmerbara egenskaper
- Använda .NET Controls
Using the Sequencer 1/2 Använda Sequencer objektet för testsekvenser
- Översikt och grunder
- Använda data från Sequencer
Using .NET 1/2 Använda .NET kod i VEE
- Översikt och grunder
- Använda .NET Framework
- Skapa egna .NET Assemblies
Using MATLAB 1/2 Använda MATLAB i VEE
- Översikt och grunder
- MATLAB Scipt objektet
- Skapa MATLAB grafik
Using ActiveX Automation and Controls 1/2 Kommunicera med andra program och utöka VEE's funktionalitet med ActiveX
- Översikt och grunder
- Använda Excel
- Använda Word
- Använda ActiveX Controls
Using Compiled Functions 1/2 Använda kompilerade funktioner (DLL) i VEE
- Översikt och grunder
- Datatyper
- Definition file
Using Multithreading 1/2 Utnyttja Multithreading i VEE
- Översikt och grunder
- VEE's ThreadObject
Excel menu objects 1/2 Använda objekten i VEE's Excel meny
Database menu objects 1/2 Använda objekten i VEE's Database meny
Databases using ADO.NET 1/2 Kommunicera med datakällor mha ADO.NET
- Översikt och grunder
- Olika användningsmodeller
VTE basics 1 Översikt och grunderna i VTE testskalet för utvecklare och användare
VTE custom functions 1/2 Genomgång av företagsspecifika custom funktioner i VTE testskalet
VTE database 1 VTE databasens uppbyggnad, struktur och användande
Öppen modul 1/2- Fördjupning och egna tillämpningar

VEE bok

VEE bok
Practical Graphical Programming är en bok med övningar och lösningar för självstudier. Innehåll och mer information finns här.

Pris och beställningsinformation finns här.